O nas  About Us  О нас

 

Bang Agency to świeży powiew na rynku reklamy i marketingu. Nasze produkty i usługi cechują się estetyką i indywidualnym podejściem do każdego projektu. Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, którzy myślą kreatywnie i szukają nowych – innowacyjnych rozwiązań i możliwości. Angażujemy się w zrozumienie preferencji Klienta i na podstawie szczegółowej analizy tworzymy projekty dające odpowiedź na Państwa potrzeby. Posiadamy własne zaplecze produkcyjne, co pozwala nam zagwarantować Państwu kompleksową obsługę i szybkie terminy realizacji. Realizujemy zlecenia z zakresu obsługi kampanii reklamowych oraz grafiki użytkowej, produkcji wideo, grafiki 3D, fotografii i druku. Pewnym jest, że na rynku reklamy WE MAKE BANG.

 

 

Bang Agency is a fresh breeze on the market of advertisement and marketing. Our products and services are characterized by aesthetics and individual approach to each project. We are a dedicated team of talented specialists, who think creatively and look for new innovative solutions and opportunities. We are engaged in understanding client’s preferences and on the base of detailed analysis we create projects that respond to Your needs. We have our own production support equipment, which allows us to guarantee You the comprehensive service as soon as possible. We carry out the orders from the scope of marketing campaigns and graphic design, video production, 3D graphics, photography and printing. It is certain that on the market of advertisement WE MAKE BANG.

 

 

Агенство BANG это новый взгляд на рекламу и маркетинг. Наши продукты и услуги характеризуются высоким качеством и индивидульным подходом к каждому проекту. Мы являемся командой молодых специалистов, которая всегда находит инновационные решения и возможности. Важно знать и понимать потребности Клиента, поэтому мы стараемся создавать проекты на основе их детального анализа. У нас есть собственные производственные мощности, что позволяет нам гарантировать комплексное обслуживание и быструю доставку. Мы специализируемся в ведении рекламных кампаний и разработке фирменного дизайна, создании видеороликов, 3D графики, фотографии и печати. Мы уверены в том, что на рынке рекламы WE MAKE BANG.

© 2016 Bang Agency. Wszystkie prawa zastrzeżone.  All rights reserved.  Все права защищены.